Reparationer Modernt

Här finns ett urval av lite modärnare smycken och silverföremål som Jesper lagat, restaurerat och renoverat i sin smedja.

Detta är bara några exempel på föremål vars skador går att åtgärda på ett kvalitativt hantverksmässigt sätt vilket gör att föremålen bibehåller och i många fall ökar sitt ekonomiska värde. Det fina i kråksången är att de då under många år framöver kan pryda sin plats och dessutom användas och därigenom kommer till sin fulla rätt.

Klicka på miniatyrbilderna nedan för att se en större version av den valda bilden.

sida_rep_modernSilverbägare Wiven Nilsson, lagas

sida_rep_modern2Silverbägare Wiven Nilsson, lagad och färdig